TvrtkaPartneri

ESET-ovi moduli za detekciju


ThreatSense® je 'anti-threat' mehanizam na kojem počivaju ESET NOD32 i ESET Smart Security, a koji kombinira najnapredniju heuristiku AV industrije i generičke potpise kako bi korisnicima pružio najbolju dostupnu proaktivnu i preciznu zaštitu.


Dinamične aktualizacije za oba proizvoda ostvaruju se automatski i besplatno za sve ESET-ove korisnike. Client-side softver automatski se svakih sat vremena javlja ESET-ovom Threat Labu za novu aktualizaciju.NOD32 - v.19399 (20190522)
Nove oznake virusa u bazi:
Android/Agent.BIH (2), Android/Guerrilla.FO (2), Android/Obfus.NN (2), Android/Spy.Banker.AMG (2), Android/Triada.HV (2), Android/Triada.HW (2), DOC/TrojanDownloader.Agent.AAP (2), GenScript.DTT, HTML/TrojanDownloader.Agent.NGY, iOS/Tinyv.O, Java/TrojanDropper.Agent.DQ, JS/Retefe.I (2), JS/TrojanDownloader.Agent.TMA (3), Linux/CoinMiner.IZ, Linux/Gafgyt.ATQ, Linux/Mirai.ADD, Linux/Mirai.ADE, Linux/Mirai.ADF, Linux/Mirai.ADG, Linux/Mirai.ADH, LNK/TrojanDownloader.Agent.SC, LNK/TrojanDownloader.Agent.SD, MSIL/Autorun.Spy.Agent.AU (2), MSIL/Bladabindi.AS (2), MSIL/Bladabindi.BC, MSIL/Filecoder.AK, MSIL/GenKryptik.DIST, MSIL/GenKryptik.DISU, MSIL/GenKryptik.DITC, MSIL/HackTool.Agent.MI, MSIL/Kryptik.RSA, MSIL/Kryptik.RSB, MSIL/Kryptik.RSC, MSIL/Kryptik.RSD, MSIL/NanoCore.E (7), MSIL/NanoCore.K, MSIL/PSW.Agent.QUX, MSIL/PSW.OnLineGames.BKB, MSIL/Qhost.EV, MSIL/Spy.Agent.AES (11), MSIL/Spy.Agent.AUS, MSIL/Spy.Agent.CAF, MSIL/Spy.Keylogger.DGQ, MSIL/TrojanDropper.Agent.DNL, MSIL/TrojanDropper.Agent.EGS, OSX/Agent.AU, OSX/EggShell.J, PDF/Phishing.Agent.KTA, PDF/Phishing.Agent.KTB, PDF/Phishing.Agent.KTC, PowerShell/Agent.GW, PowerShell/TrojanDropper.Agent.AZ, Python/Exploit.Agent.J, VBA/TrojanDownloader.Agent.NXD, VBA/TrojanDownloader.Agent.NXE, VBA/TrojanDownloader.Agent.NXF, VBA/TrojanDownloader.Agent.NXG (2), VBA/TrojanDownloader.Agent.NXH (2), VBA/TrojanDownloader.Agent.NXI, VBA/TrojanDownloader.Agent.NXJ, VBA/TrojanDownloader.Agent.NXK (2), VBA/TrojanDropper.Agent.AGH, VBS/Agent.NPX, VBS/Agent.NXQ, VBS/Runner.NHB, VBS/TrojanDownloader.Agent.RIN, VBS/TrojanDownloader.Agent.RIO, VBS/TrojanDownloader.Agent.RIP, VBS/TrojanDropper.Agent.NUA, Win32/Adware.HPDefender.FHX (2), Win32/Adware.Kraddare.NM, Win32/Adware.Zdengo.EOD (2), Win32/Adware.Zdengo.EOE (2), Win32/Adware.Zdengo.EOF (2), Win32/Agent.AAQR, Win32/Agent.TFY (2), Win32/BadJoke.GM, Win32/Delf.BFD, Win32/Delf.UGO, Win32/Delf.UGP, Win32/Delf.UGQ, Win32/Dridex.CE, Win32/Dridex.CP (2), Win32/Emotet.BY (3), Win32/Exploit.Agent.OJJ, Win32/Exploit.CVE-2017-11882.A (2), Win32/Exploit.CVE-2017-11882.AGH, Win32/Exploit.CVE-2017-11882.AHZ, Win32/Exploit.CVE-2017-11882.C, Win32/Filecoder.FriedEx.H, Win32/Filecoder.GandCrab.F, Win32/Formbook.AA (4), Win32/GenKryptik.DISR, Win32/GenKryptik.DISS, Win32/GenKryptik.DISV, Win32/GenKryptik.DISW, Win32/GenKryptik.DISX, Win32/GenKryptik.DISY, Win32/GenKryptik.DISZ, Win32/GenKryptik.DITA, Win32/GenKryptik.DITB, Win32/GenKryptik.DITD, Win32/Glupteba.BC, Win32/Injector.Autoit.DYV, Win32/Injector.EFOP, Win32/Injector.EFOQ, Win32/Injector.EFOR, Win32/Kryptik.GTHR, Win32/Kryptik.GTHS, Win32/Kryptik.GTHT, Win32/Kryptik.GTHU, Win32/Kryptik.GTHV, Win32/Kryptik.GTHW, Win32/Packed.AutoIt.RJ, Win32/Packed.Themida.FLM, Win32/Packed.Themida.FLN, Win32/Packed.Themida.FLO, Win32/Packed.Themida.FLP, Win32/Packed.Themida.FLQ, Win32/Packed.VMProtect.IU, Win32/Phorpiex.J, Win32/PSW.Delf.OSF, Win32/PSW.Fareit.A, Win32/PSW.Fareit.L (9), Win32/Pterodo.SJ (2), Win32/Rozena.AEJ, Win32/Spy.Banker.WGA, Win32/Spy.Delf.QVI, Win32/Spy.Gootkit.A (3), Win32/Spy.Ursnif.CC (3), Win32/TrickBot.BU, Win32/TrickBot.CI, Win32/TrojanDownloader.FlyStudio.DJ, Win32/TrojanDropper.Autoit.UK, Win32/TrojanDropper.Delf.OTA, Win32/Vools.L, Win64/Agent.ON, Win64/Kryptik.BPO, Win64/Packed.Enigma.L, Win64/TrickBot.AT, Win64/Vools.O
NOD32 - v.19398 (20190522)
Nove oznake virusa u bazi:
BAT/BadJoke.IO, BAT/CoinMiner.AOC (2), DOC/TrojanDownloader.Agent.AAP (6), GenScript.DTQ, GenScript.DTR, GenScript.DTS, LNK/TrojanDownloader.Agent.RY (2), LNK/TrojanDownloader.Agent.RZ, LNK/TrojanDownloader.Agent.SA, LNK/TrojanDownloader.Agent.SB, MSIL/Agent.SOJ, MSIL/Autorun.Agent.MF, MSIL/Filecoder.AK, MSIL/GenKryptik.DISM, MSIL/Kryptik.RRT, MSIL/Kryptik.RRU, MSIL/Kryptik.RRV, MSIL/Kryptik.RRW, MSIL/Kryptik.RRX, MSIL/Kryptik.RRY, MSIL/Kryptik.RRZ, MSIL/NanoCore.E, MSIL/Spy.Keylogger.DGP, MSIL/TrojanDownloader.Agent.FMK, MSIL/TrojanDownloader.Small.BYE, MSIL/TrojanDownloader.Tiny.ADE, PDF/Fraud.AJX, PDF/Phishing.Agent.KSV, PDF/Phishing.Agent.KSW, PDF/Phishing.Agent.KSX, PDF/Phishing.Agent.KSY, PDF/Phishing.Agent.KSZ, PowerShell/TrojanDownloader.Agent.BQR, Python/Agent.FV (3), Python/Spy.Agent.BD (2), Python/Spy.KeyLogger.DN (2), VBA/TrojanDownloader.Agent.NVS, VBA/TrojanDownloader.Agent.NWX, VBA/TrojanDownloader.Agent.NWZ (2), VBA/TrojanDownloader.Agent.NXA (2), VBA/TrojanDownloader.Agent.NXB, VBA/TrojanDownloader.Agent.NXC (2), Win32/Adware.HPDefender.FHW (2), Win32/Adware.SmartApps.U, Win32/Agent.AAQP, Win32/Agent.AAQQ, Win32/Agent.TEB, Win32/CoinMiner.BXS, Win32/CoinMiner.Stantinko.H, Win32/Delf.UGG, Win32/Exploit.CVE-2017-11882.AHX, Win32/Exploit.CVE-2017-11882.AHY, Win32/FakeDoc.A (2), Win32/GenKryptik.DISI, Win32/GenKryptik.DISJ, Win32/GenKryptik.DISK, Win32/GenKryptik.DISL, Win32/GenKryptik.DISN, Win32/GenKryptik.DISO, Win32/GenKryptik.DISP, Win32/GenKryptik.DISQ, Win32/Injector.Autoit.DYU, Win32/Injector.EFOH, Win32/Injector.EFOI, Win32/Injector.EFOJ, Win32/Injector.EFOK, Win32/Injector.EFOL, Win32/Injector.EFOM, Win32/Injector.EFON, Win32/Injector.EFOO, Win32/KillDisk.NBU, Win32/Kryptik.GTHH, Win32/Kryptik.GTHI, Win32/Kryptik.GTHJ, Win32/Kryptik.GTHK, Win32/Kryptik.GTHL, Win32/Kryptik.GTHM, Win32/Kryptik.GTHN, Win32/Kryptik.GTHO, Win32/Kryptik.GTHP, Win32/Kryptik.GTHQ, Win32/Packed.Themida.FLL, Win32/Packed.Themida.Gen.AHX, Win32/Plead.AW, Win32/PSW.Delf.OSF, Win32/PSW.Fareit.L, Win32/Rescoms.B, Win32/Rescoms.C (2), Win32/Spy.Guildma.BF, Win32/Spy.KeyLogger.QQQ, Win32/TrojanDownloader.Agent.EOL, Win32/TrojanDownloader.AutoHK.FC (2), Win32/TrojanDownloader.VB.RKM (2), Win32/TrojanDropper.Agent.SDI, Win64/Adware.SmartApps.E, Win64/Sednit.AO, Win64/Sednit.AP, Win64/TrickBot.AW
NOD32 - v.19397 (20190522)
Nove oznake virusa u bazi:
Android/Hiddad.ABH (2), Android/LockScreen.Jisut.OJ (2), Android/TrojanDropper.Agent.CZQ (2), Android/TrojanSMS.Agent.DDD (2), DOC/TrojanDownloader.Agent.AAP, GenScript.DTP, MSIL/Bladabindi.LE, MSIL/GenKryptik.DISC, MSIL/PSW.Agent.QUN, MSIL/PSW.Agent.QUR, MSIL/Spy.Keylogger.DGN, MSIL/Spy.Keylogger.DGO, VBA/TrojanDownloader.Agent.NWW (2), VBA/TrojanDownloader.Agent.NWY, Win32/Adware.Zdengo.EOB, Win32/Adware.Zdengo.EOC, Win32/Agent.RMW, Win32/CoinMiner.BXT (2), Win32/Delf.BJA, Win32/GenKryptik.DISD, Win32/GenKryptik.DISE, Win32/GenKryptik.DISF, Win32/GenKryptik.DISG, Win32/GenKryptik.DISH, Win32/Injector.EFOD, Win32/Injector.EFOE, Win32/Injector.EFOF, Win32/Injector.EFOG, Win32/Kryptik.GTHF, Win32/Kryptik.GTHG, Win32/PSW.Fareit.A, Win32/Pterodo.SJ (4), Win32/Rescoms.B (2), Win32/TrojanDownloader.Agent.EOK, Win32/TrojanDownloader.Small.BDK

<< < (Stranica 1 od 6127) > >>