Preuzimanje programa
za poslovne korisnike

ESET Endpoint Antivirus za Windows

Za aktivaciju programa verzija 7 i 6 potreban je licenčni ključ (LKY).

Vlasnici postojećih licenci za poslovne korisnike koji još uvijek nemaju licenčni ključ
na web portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom izborniku.

Upozorenje: Nakon nadogradnje poslovnog softvera na v7.3 OBAVEZAN je restart računala

ProgramOSVerzijaVeličina
datoteke
Link za
preuzimanje
ESET Endpoint Antivirus 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8, 7 (32-bit)7.3.2039.0179 MB
ESET Endpoint Antivirus 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8, 7 (64-bit)7.3.2039.0184 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na hrvatskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2089.2120 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na hrvatskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2089.2125 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2089.2120 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2089.2125 MB

 

Svim korisnicima koji još uvijek koriste verziju 5.x svakako preporučujemo da
što prije obave nadogradnju na najnovije dostupne verzije ESET endpoint programa

ESET Endpoint Security za Windows

Za aktivaciju programa verzija 7 i 6 potreban je licenčni ključ.

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvijek nemaju licenčni ključ
na web portalu ela.eset.com mogu obaviti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom izborniku.

Upozorenje: Nakon nadogradnje poslovnog softvera na v7.3 OBAVEZAN je restart računala

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Security 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8.7 (32-bit)7.3.2039.0182 MB
ESET Endpoint Security 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8.7 (64-bit)7.3.2039.0187 MB
ESET Endpoint Security 6 (na hrvatskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2089.2129 MB
ESET Endpoint Security 6 (na hrvatskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2089.2134MB
ESET Endpoint Security 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2089.2129 MB
ESET Endpoint Security 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2089.2134 MB

Svim korisnicima koji još uvijek koriste verziju 5.x svakako preporučujemo da
što prije obave nadogradnju na najnovije dostupne verzije ESET endpoint programa

ESET Endpoint Antivirus za macOS

Za aktivaciju programa verzije 6 potreban je licenčni ključ (LKY).

Vlasnici postojećih licenci za poslovne korisnike koji još uvijek nemaju licenčni ključ
na web portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom izborniku.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Antivirus za macOS 6.x (na engleskom)
mac OS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra)6.9.60.3134 MB

 

ESET Endpoint Security za macOS

Za aktivaciju programa verzije 6 potreban je licenčni ključ (LKY).

Vlasnici postojećih licenci za poslovne korisnike koji još uvijek nemaju licenčni ključ
na web portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom izborniku.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Security za macOS 6.x (na engleskom)
mac OS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra)6.9.60.3134 MB

 

ESET Endpoint Security za Android

Za aktivaciju najnovije verzije programa potreban je licenčni ključ (LKY).

Vlasnici postojećih licenci za poslovne korisnike koji još uvijek nemaju licenčni ključ
na web portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom izborniku.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Security za Android V2 (na engleskom)
 Android 5.0 i noviji2.8.12.017.30 MB

 

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition za Linux Desktop

Za preuzimanje ovih instalacijskih paketa potrebni su korisničko ime i lozinka.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition za Linux Desktop (na engleskom)
Linux RedHat/Mandriva/SuSe/Debian/Ubuntu/Fedora (32-bita)4.0.95.099 MB
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition za Linux Desktop (na engleskom) Linux RedHat/Mandriva/SuSe/Debian/Ubuntu/Fedora (64-bita)4.0.95.0100 MB

 

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop

Za preuzimanje ovih instalacijskih paketa potrebni su korisničko ime i lozinka.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop (na engleskom) Linux Ubuntu/RedHat (64-bita)7.0.13.0235 MB

ESET File Security (AV za serverski OS)

Za aktivaciju programa verzija 7 i 6 potreban je licenčni ključ (LKY).

Vlasnici postojećih licenci za poslovne korisnike koji još uvijek nemaju licenčni ključ
na web portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom izborniku.

Važno: ESET preporučuje da prije instalacije sa servera uklonite sva druga antivirusna rješenja, uključujući i starije verzije ESET-a.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET File Security za Windows server 7 (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2008 SP2 (32-bita)7.1.12010.0149 MB
ESET File Security za Windows server 7 (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2016, 2012 R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 SP2 (64-bita)7.1.12010.0156 MB
ESET File Security za Windows server 6 (na engleskom) Windows server 2008/2003 (32-bita)6.5.12018.0114 MB
ESET File Security za Windows server 6 (na engleskom) Windows server 2016, 2012 R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.12018.0127 MB
 
ESET File Security za Linux (na engleskom)RedHat Enterprise Linux 7 64-bita;
CentOS 7 64-bita; Ubuntu Server 16.04 LTS 64-bita – 18.04 LTS 64-bita; Debian 9 64-bita; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 i 15 – 64-bita
7.1.561.0311 MB

 

ESET Mail Security

Za aktivaciju programa verzija 7 i 6 potreban je licenčni ključ (LKY).

Vlasnici postojećih licenci za poslovne korisnike koji još uvijek nemaju licenčni ključ
na web portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom izborniku.

Za preuzimanje instalacijskih paketa verzije 4.x neophodni su korisničko ime i lozinka.

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 7.1 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2008 (32-bita)7.1.10015.0152 MB
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 7.1 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 (64-bita)7.1.10015.0159 MB
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 6 (na engleskom) Windows server 2008/2003 (32-bita)6.5.10059.0130 MB
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 6 (na engleskom) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.10059.0143 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 7 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2008 (32-bita)7.1.14008.0147 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 7 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 (64 bita)7.1.14008.0154 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 6 (na engleskom) Windows server 2008/2003 (32-bita)6.5.14026.0126 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 6 (na engleskom) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.14026.0141 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) FreeBSD 9, 8, 7 (32 bita)4.5.15.0103 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (64 bita)4.5.15.0105 MB

 

ESET Gateway Security

Za preuzimanje ovih instalacijskih paketa neophodni su korisničko ime i lozinka.

 

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) FreeBSD 9, 8, 7 (32 bita)4.5.15.0103 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (64 bita)4.5.15.0105 MB

 

ESET Security za Microsoft Sharepoint Server

Za korištenje verzija 7.x i 6.x ovog programa potreban je licenčni ključ.

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 7.1  (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2012/2008 (32-bita)7.1.15005.0150 MB
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 7.1  (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2016 / 2012 / 2008R2 / 2008 (64-bita)7.1.15005.0156 MB
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 6  (na engleskom) Windows server 2012 / 2008 / 2003 (32-bita)6.5.15015.0112 MB
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 6  (na engleskom) Windows server 2016 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.15015.0125 MB

 

ESET Secure Authentication

Za aktivaciju programa ESET Secure Authentication potreban je licenčni ključ.

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Secure Authentication (na engleskom) Windows server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2, 20083.0.21.0263 MB
ESET Secure Authentication SDK (na engleskom)Java2.8.20.02,48 MB
ESET Secure Authentication SDK (na engleskom)PHP2.8.20.02,48 MB
ESET Secure Authentication SDK (na engleskom)Microsoft.NET2.8.20.02,48 MB

 

ESET Security Management Center (7.2) - kompletni instalacijski paketi

Važno!

 Pristupili ste preuzimanju ESET Security Management centra verzije 7.x, za čiju aktivaciju je potreban licenčni ključ. Ovaj program se koristi samo za upravljanje ESET-ovim poslovnim programima verzije 7 (i 6) za računala, servere i mobilne uređaje.

ESET Security Management 7.x – kompletni instalacijski paketiOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ISO paket sa svim instalacijama (na engleskom) Win 2012R2 / Win 2012 / Win 2008R2 / Win 20087.2.11.01,84 GB
ESET Security Management Center (64 bita, na engleskom) Win 2012R2 / Win 2012 / Win 2008R2 / Win 2008 (64-bita)7.2.11.00.96 GB
ESET Security Management Center (32 bita, na engleskom) Win 2008 (32-bita)7.2.11.0615 MB

 

ESET Security Management Center (7.2) - virtual appliance

ESET Security management centar (7.x) – Virtual ApplianceOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Security management centar (7.x) – Virtual Appliance
OSVerzijaVeličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Security Management Center Appliance (na engleskom)VMware vSphere / Player / Workstation,
Oracle VirtualBox, ESXi 5.0, 5.1, 5.5
7.2.11.01,69 GB
ESET Security Management Center Appliance (na engleskom)Microsoft Hyper-V
7.2.11.01,78 GB
ESET Shared Local Cache (na engleskom)VMware ESXi1.2.5.01,1 GB
ESET Shared Local Cache (na engleskom)Microsoft Hyper-V1.2.5.02,8 GB
ESET Shared Local Cache (na engleskom)CentOS 6.6 64 bita1.2.5.042 MB

 

ESET Security Management Center (7.2) - samostalni instalacijski paketi

ESMC (7.x) – samostalni instalacijski paketiOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
Agent (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (32 bita)7.2.1266.059 MB
Agent (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)7.2.1266.066 MB
Agent (na engleskom) macOS 10.14, 10.13, 10,12, 10.11, 10.10, 10.9.x, 10.8.x, 10.7.x7.2.3261.044 MB
Agent (na engleskom) Suse, Fedora, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS (32 bita)7.2.2233.047 MB
Agent (na engleskom) Suse, Fedora, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS (64 bita)7.2.2233.047 MB
Server (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)7.2.1266.0102 MB
Server (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, RHEL 6, CentOS 6, SLED/SLES 11
OpenSUSE 13, Debian 7, Fedora 19 (64 bita)
7.2.2233.088 MB
Mobile Device Connector (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)7.2.4187.046 MB
Mobile Device Connector (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6(S)/5, CentOS 6/5, SLED/S 11
OpenSUSE 13/10, Debian 7/4, Fedora 19 (64 bita)
7.2.5197.048 MB

Migration assistant (na engleskom) Windows serveri i radne stanice7.2.22.025 MB
Web-console (na engleskom)Svi podržani OS7.2.221.0140 MB
Apache HTTP Proxy (na engleskom) Windows serveri i radne stanice2.4.43.011,50 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (32 bita)1.1.693.116,63 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)1.1.693.118,70 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6(S)/5, CentOS 6/5, SLED/S 11
OpenSUSE 13/10, Debian 7/4, Fedora 19 (32 bita)
1.1.615.19,69 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6(S)/5, CentOS 6/5, SLED/S 11
OpenSUSE 13/10, Debian 7/4, Fedora 19 (64 bita)
1.1.615.19,81 MB
Mirror Tool (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (32 bita)1.0.1149.01,24 MB
Mirror Tool (na engleskom) Ubuntu 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6, CentOS 6, SLED/S 11
OpenSUSE 13, Debian 7, Fedora 19 (32 bita)
1.0.2109.02,14 MB
Mirror Tool (na engleskom) Ubuntu 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6, CentOS 6, SLED/S 11
OpenSUSE 13, Debian 7, Fedora 19 (32 bita)
1.0.2109.02,14 MB
ESET Virtualization Security za VMware vShield Deployment Tool (na engleskom)Svi podržani OS1.0.2.03,5 MB
ESET Virtualization Security za VMware vShield Virtual Appliance (na engleskom)VMware vSphere1.0.13.01,63 GB
Virtual Agent Host Virtual Appliance (na engleskom)VMware vSphere6.5.31.04,7 GB
ESET Virtualization Security za VMware NSX Virtual Appliance (na engleskom)VMware NSX1.7.1.04,73 GB

 

Starije verzije ESMC (7.1 i 7.0) i ERA 6.5

 Svim našim korisnicima koji iz bilo kojeg razloga još uvek žele koristiti starije verzije ESMC (7.1 ili 7.0) kao i ERA 6.5:

Sve odgovarajuće instalacijske pakete i VA za starije verzije ESMC i ERA 6.5 konzole možete preuzeti u ovom članku ESET-ove baze znanja (na engleskom):

Download an earlier version of ESET Security Management Center (ESMC) or ESET Remote Administrator (ERA) and its components

 

ESET Cyber Security Pro FOR MAC

Effective all-in-one internet security for your Mac, including personal firewall and parental control.

Learn more | Documentation

ESET Cyber Security FOR MAC

Fast, effective protection for your Mac against malware and phishing.

Learn more | Documentation

ESET Mobile Security FOR ANDROID

Comprehensive protection for your Android smartphone and tablet.

Learn more | Documentation

ESET Smart TV Security FOR ANDROID

Defend your Android Smart TV against malware and enjoy a safer IoT experience.

Learn more | Documentation

ESET Parental Control FOR ANDROID

Family-friendly app helps you keep your kids safe online, including Child Locator.

Learn more | Documentation

ESET NOD32 Antivirus FOR ANDROID

Cross-platform antimalware protection for your Linux machine and external storage media.

Learn more | Documentation

ESET Multi-Device Security
FOR WINDOWSFOR MACFOR ANDROIDFOR LINUX

Comprehensive internet security for desktops, laptops and Androids. Customize the security according to your needs and protect all your devices.

Learn more | Documentation