Obavijest o novom načinu formiranja cijena ESET-ovih proizvoda za računalnu sigurnost i najčešće postavljana pitanja

Promjena modela licenciranja i nove cijene ESET licenci od 01.05.2023.

 

NAPOMENA ZA PRODAJNE PARTNERE: CJENICI KOJE STE PRIMILI 26.4. SADRŽE CIJENE ZA KRAJNJE KORISNIKE, BEZ PDV-A. NA NAVEDENE CIJENE SE PRIMJENJUJE VAŠ STANDARDNI RABAT.

 

Poštovani partneri i korisnici ESET-ovih rješenja za računalnu sigurnost!

 

ESET, proizvođač antivirusnih rješenja u čijoj prodaji i distribuciji aktivno sudjelujete, od 01.05.2023. uvodi značajne promjene u načinu licenciranja korisnika, kao i promjenu pripadajućeg cjenika.

Nakon dugog niza godina u kojima smo imali kontinuirano iste cijene izražene u eurima, obzirom na visinu inflacije i općeg porasta cijena svih usluga i roba, kako u svijetu tako i kod nas, ESET mijenja cjenik – no suprotno svim globalnim trendovima koji diktiraju isključivo poskupljenja, u nekim ESET-ovim proizvodima i segmentima broja korisnika dolazi čak i do pojeftinjenja.

Najvažnija informacija u ovom trenutku je da te promjene neće na jednak način zahvatiti postojeće i nove korisnike. Postojeći korisnici će zadržati neke cjenovne beneficije koje su do sada u prethodnim godinama korištenja uživali, a novi korisnici od prve kupnje pa nadalje bi licenciranje plaćali u prvoj i sljedećim godinama po novim cijenama koje stupaju na snagu 01.05.2023.

• Postojeći korisnici su oni koji licencu kupe po trenutno važećem cjeniku i uvjetima koji vrijede zaključno s 30.04.2023.
• Novi korisnici su oni koji licencu kupe od 01.05.2023. nadalje.

Osnovna promjena je u tome što ESET uvodi model licenciranja koji će za razliku od sadašnjeg principa licenciranja koji po jednoj cijeni naplaćuje nove licence, a po drugoj njihove obnove, u novom modelu funkcionirati kao naknada za određeni vremenski period čija cijena će za odabrani period korištenja uvijek biti jednaka. Dakle, ako novi korisnik od 01.05.2023. kupi godišnju licencu njena cijena u prvoj i narednim godinama kod njenog produženja bi bila ista tj. nema više razlike u cijeni nove licence i obnove. Još jednom ponavljamo, ovaj princip odnosi se samo na nove korisnike dok za postojeće korisnike ostaju neke cjenovne olakšice kako bi ukupna tranzicija prema novom cjenovnom modelu bila uravnotežena u usporedbi s iznosima koje su do sada plaćali.

 

Licenciranje za kućne korisnike i male urede

Radi se o licencama ESET NOD32 Antivirus, ESET NOD32 Internet Security, ESET Smart Security Premium, ESET Mobile Security i ESET Parental Control.

U ovoj kategoriji korisnika došlo je do sljedećih promjena

• Za ove licence od 01.05.2023. općenito se smanjuju cijene u odnosu na sada važeći cjenik
• Obzirom na njihovu funkciju zašite kućnih korisnika i malih ureda mijenja se maksimalni broj korisnika takvih licenci. Do sada su se takve licence isporučivale u maksimalnom broju do 24 korisnika, a po novom modelu ESET NOD32 Antivirus do maksimalno 5 korisnika, a ESET NOD32 Internet Security i ESET Smart Security Premium do maksimalnih 9 korisnika. Za poslovne korisnike koji su koristili navedene licence za veći broj korisnika (u rangu 10-24, odnosno 6-24 za ESET NOD32 Antivirus) osigurali smo izrazito povoljne uvjete nadogradnje na odgovarajuće poslovne pakete.
• Obzirom na gore navedeno smanjenje cijene u ovoj kategoriji usprkos globalno prisutnom sveopćem trendu poskupljenja, za nove i postojeće korisnike ukidaju se sve vrste popusta – nema više EDU, Student/Đak, Non-Profit, GOV popusta, a cijena godišnje licence kod kupnje nove licence i njenog produženja je godišnja cijena iz trenutno važećeg cjenika.

 

Licenciranje za poslovne korisnike

Radi se o licencama za poslovne pakete poput npr. ESET Protect Essential, ESET Protect Entry, ESET Protect Complete, Enkripciju, DLP itd., kako u On-Prem varijantama tako i u Cloud inačicama.

Važno je istaknuti da su cijene Cloud varijanti sada izjednačene s On-Prem verzijama odgovarajućih licenci.

Za razliku od prethodno spomenutih promjena u kategoriji kućnih korisnika i malih ureda, u kategoriji poslovnih korisnika zadržavamo raziku između novih i postojećih korisnika najpopularnijih licenci za endpoint zaštitu (ESET PROTECT Essential On-Prem i ESET PROTECT Entry On-Prem). Osnovna ideja je da se postojećim korisnicima omogući nastavak korištenja njihovih licenci pod uvjetima koji su za njih vrijedili u duljem prethodnom razdoblju te da povišenje cijena odgovara općem porastu cijena uslijed inflacije i drugih tržišnih faktora.

Vezano uz prethodno navedeno, u nekim kategorijama proizvoda i količinskih raspona došlo ju i do značajnijeg porasta cijene u odnosu na dosadašnje, no nema razloga za brigu – u takvim slučajevima za postojeće korisnika od Eseta ćemo zatražiti odgovarajuću projektnu (nižu) cijenu kako disproporcija između prošlogodišnje i ovogodišnje cijene ne bi bila izvan prihvatljivih okvira.

 

Zaključno

Svjesni smo da su navedene promjene značajne u odnosu na model koji smo koristili prethodni dugi niz godina te da će sigurno biti nedoumica i dodatnih pitanja. U tu svrhu pripremili smo posebnu web stranicu www s dodatnim objašnjenjima koju ćemo redovito ažurirati u skladu s novim saznanjima i uočenim čestim pitanjima. Molim Vas da povremenu pogledate tu stranicu i vjerojatno ćete tu naći odgovor na Vaše pitanje.
Kao i uvijek, u slučaju kad nešto ne razumijete ili niste sigurni kako postupiti u određenom slučaju, naš odjel prodaje stoji Vam na raspolaganju putem mail adrese nod32@nort.hr ili telefona 01 3691986.

Popis najvažnijih promjena možete pronaći ovdje

1.      S ovim cjenikom ESET radi prvi korak u smjeru tzv. „subscription“ modela plaćanja licence, u kojem će cijena korištenja licence u svakom periodu za krajnjeg korisnika biti uvijek jednaka – to jest, cijena obnove će biti jednaka cijeni nove licence. Ovo je već bio slučaj kod licenci za poslovne korisnike s upravljanjem „u oblaku“ („cloud-managed“), a u budućnosti će biti primijenjeno na sve licence iz ESET-ove ponude rješenja za računalnu sigurnost.

2.      Do potpunog prelaska na „subscription“ model, na obnovu licenci ESET PROTECT Essential On-Prem, ESET PROTECT Entry On-Prem i ESET Mail Security za komercijalne korisnike će se primjenjivati popust od 25% u odnosu na cijenu odgovarajuće nove licence. Ovaj popust je već primijenjen na cijene navedenih licenci u posljednjem službenom cjeniku.

3.      Za većinu licenci se ukidaju popusti za studente, državne i obrazovne institucije te neprofitne udruge. Navedeni popusti za ove korisnike ostaju u upotrebi samo u slučajevima koji su izričito navedeni u cjeniku – na primjer, prilikom obnove postojećih licenci ESET PROTECT Essential On-Prem i ESET PROTECT Entry On-Prem.

4.      Licenca za kućne korisnike i male urede ESET NOD32 Antivirus je sada dostupna za najviše 5 uređaja, a ESET NOD32 Internet Security i ESET Smart Security Premium za najviše 9 uređaja za pravne osobe i 5 uređaja za fizičke osobe; fizičke osobe s navedenim licencama koje pokrivaju veći broj računala mogu nastaviti obnavljati svoje licence bez promjene broja računala, dok poslovni korisnici navedenih licenci s brojem računala koji prelazi navedena ograničenja prilikom obnove mogu prijeći na neku od licenci za poslovne korisnike (ESET PROTECT Essential On-Prem ili ESET PROTECT Entry On-Prem) uz poseban popust.

5.      Cijene osnovnih licenci za kućne korisnike i male urede koje pokrivaju 2 i više uređaja su snižene u odnosu na dosadašnji cjenik, što možete koristiti radi promocije navedenih licenci.

6.      ESET je predvidio mogućnost odobrenja izvanrednih popusta u slučajevima kada cijena obnove određene licence znatno premašuje cijenu naplaćenu za korištenje predmetne licence u proteklom periodu. Ukoliko procijenite da je to potrebno, prilikom slanja zahtjeva za obnovu licence koja odgovara ovom preduvjetu možete zatražiti odgovarajući popust.

7.      Kao i do sada, ukoliko niste sigurni kako formirati cijenu za Vaše korisnike, zatražite ponudu putem e-mail adrese nod32@nort.hr ili nas kontaktirajte putem telefona 01 3691 986.

ESET Cyber Security Pro FOR MAC

Effective all-in-one internet security for your Mac, including personal firewall and parental control.

Learn more | Documentation

ESET Cyber Security FOR MAC

Fast, effective protection for your Mac against malware and phishing.

Learn more | Documentation

ESET Mobile Security FOR ANDROID

Comprehensive protection for your Android smartphone and tablet.

Learn more | Documentation

ESET Smart TV Security FOR ANDROID

Defend your Android Smart TV against malware and enjoy a safer IoT experience.

Learn more | Documentation

ESET Parental Control FOR ANDROID

Family-friendly app helps you keep your kids safe online, including Child Locator.

Learn more | Documentation

ESET NOD32 Antivirus FOR ANDROID

Cross-platform antimalware protection for your Linux machine and external storage media.

Learn more | Documentation

ESET Multi-Device Security
FOR WINDOWSFOR MACFOR ANDROIDFOR LINUX

Comprehensive internet security for desktops, laptops and Androids. Customize the security according to your needs and protect all your devices.

Learn more | Documentation